บอร์ดฝาก

ข่าวสารไก่ชน


31 ส.ค. 2559

ประมูล "เจ้าตะวันแดง" พร้อมผลักดันร่าง พ.ร.บ กีฬาไก่ชน โดยท่านนายกแอ๊ด

ประมูลเจ้าตะวันแดง พร้อมผลักดันร่าง พ.ร.บ กีฬาไก่ชน โดยท่านนายกแอ๊ด

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมามีการรับมอบ “เจ้า...