สาระไก่ชน

มีทั้งหมด 17 รายการ
31 ส.ค. 2559

การเลี้ยงไก่ชนรุ่นใหญ่

ไก่รุ่น เราแบ่งออก 2 ประเภทคือประเภทที่ 1 ไก่รุ่นเล็ก คือไก่ที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนถึง 5 เดือนซึ่งการเลี้ยงไม่ยุ่งยากนัก เคยนำเสนอไปแล้วประเภทที่ 2 ไ...