บริษัท ไก่ชนสยามมีเดีย จำกัด
เลขที่ 19/13 หมู่ 14
ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

www.ไก่ชนสยาม.com

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0205559002729

เบอร์ติดต่อ:
065-505-1898, 065-504-2588, 087-383-0912

www.ไก่ชนสยาม.com


          เว็บไซต์ไก่ชนสยาม www.ไก่ชนสยาม.com ถือกำเนิด และบริหารงาน โดย กลุ่มบริษัทไก่ชนสยามมีเดีย จำกัด โดยดำริ ของคุณแอนดี้ สิงห์หะรักษา ผู้ซึ่งคร่ำหวอดอยู่ในวงการ การตลาดออนไลน์แถวหน้าของเมืองไทย ได้มีโอกาสพบปะหารือ กับคุณ ศ. เพชรเอก ผู้ซึ่งมีใจรัก และคลุกคลีในวงการไก่ชนมาอย่างยาวนาน

          จากบทสนทนาในวันนั้น ทั้งสองเห็นพ้องต้องกันว่าปัจจุบันวงการไก่ชนในเมืองไทย ยังไม่มีแหล่งสารสนเทศของไก่ชนที่มากพอ อีกทั้งยังขาดแหล่งเชื่อมโยงข้อมูล ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า และบริการที่เกี่ยวข้องกับไก่ชน อย่างครบวงจร นั่นจึงเป็นที่มาของการเกิดขึ้นของเว็บไซต์ ไก่ชนสยามแห่งนี้

          เว็บไซต์ไก่ชนสยามเกิดขึ้นจาก พันธกิจและแนวคิดหลักในการบริหารจัดการสื่อ ภายใต้แนวคิด สอง ส.

          “ส” ที่หนึ่ง คือ “สำเร็จ” หมายความว่า บริษัทไก่ชนสยามมีเดีย และสื่อในเครือที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง www.ไก่ชนสยาม.com ที่เป็นสื่อหลักจะต้องเป็น ตัวกลางที่มีคุณภาพ ยกระดับวงการไก่ชน และพัฒนารูปแบบการซื้อขายไก่ชน และอุตสาหรรมที่เกี่ยวข้องให้สำเร็จ อันจะนำไปสู่วัตถุประสงค์สูงสุดที่ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกัน คือความสำเร็จของวงการไก่ชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อ ผู้ขายและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

          “ส” ที่สอง หรือ “สมบูรณ์” หมายความว่า บริษัทไก่ชนสยามมีเดีย จะรุกตลาดไก่ชนและเป็นสื่อที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารของไก่ชน ในทุกรูปแบบ และทุกช่องทาง เพื่อให้สื่อที่มีอยู่นั้นเกิดการบรูณาการร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อที่สุดแล้ว ความสมบูรณ์ดังกล่าวจะนำมาซึ่งประโยชน์มหาศาลแก่วงการไก่ชนในเมืองไทย และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในทุกแขนงอีกด้วย

          จากแนวคิดดังกล่าว ก่อให้เกิดเว็บไซต์แห่งนี้ อันเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่จะเป็นสื่อกลางของวงการไก่ชนในเมืองไทย อย่างสำเร็จและสมบูรณ์ เพื่อให้เกิดเป็นสังคมของผู้รักไก่ชน ได้มีแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูล สินค้า บริการ ที่เกี่ยวข้องกับไก่ชนครบวงจร ภายใต้ชื่อเว็บไซต์ www.ไก่ชนสยาม.com

บอร์ดบริหาร

 • คุณ แอนดี้ สิงห์หะรักษา

  ประธานบริหาร

  ปริญญาโท บริหารธุรกิจระว่างประเทศ University of Wollongong, ประเทศออสเตรเลีย
  ปริญาตรีสารสนเทศ สาขาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ประเทศไทย
  ประกาศนียบัตรระดับสูงการบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด Kent Institute of business and Technology, ประเทศออสเตรเลีย

 • คุณเพชรเอก ไก่ชนสยาม

  ผู้จัดการฝ่ายการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

  เริ่มเข้าสู่วงการไก่ชนในปี 2538 โดยประมาณ โดยได้ร่วมงานกับซุ้มไก่ชนทางภาคใต้หลาย ๆซุ้ม ต่อมาเริ่มบุกเบิกธุรกิจ จัดจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร รวมทั้งอุปกรณ์และยาสำหรับไก่ชน เริ่มมีผลงานการเพาะเลี้ยงไก่ชน โดยผลิตไก่ชนออกสู้ตลาดภายใต้ชื่อ ซุ้มไก่ ศิริพร ศ.เพชรเอก

 • คุณโสภณ รัมมะเนตร

  ผู้ถือหุ้น

  เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง บริหารธุรกิจบัณฑิต ประสบการณ์การทำงานด้าน Business Management & Marketing จากบริษัทชั้นนำ ที่ปรึกษาด้านการตลาด แก่ผู้ประกอบการและบริษัทต่างๆ